Privacyverklaring

Groenewold & Dijkhuizen, gevestigd aan Sikkel 29, 9932 BD Delfzijl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.groenewold-dijkhuizen.nl
Sikkel 29, 9932 BD Delfzijl
0596 – 581447

Diana Groenewold is de Functionaris Gegevensbescherming van Groenewold & Dijkhuizen. Hij/zij is te bereiken via receptie@groenewold-dijkhuizen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Groenewold & Dijkhuizen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens; 
  • Geslacht (in de zin van aanhef); 
  • E-mailadres; 
  • Telefoonnummer; 
  • Geboortedatum; 
  • Kenteken; 
  • Bankgegevens; 
  • Inkomensgegevens; 
  • Kopie Rijbewijs / rijbewijsnummer;
  • Kopie identiteitsbewijs / identiteitsnummer  

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Uw persoonsgegevens verwerken we voor meerdere doeleinden. Zo kunnen we op die manier contact met u opnemen en onderhouden of op uw verzoek een nieuwsbrief en/of gerichte aanbiedingen sturen. Daarnaast hebben we uw persoonsgegevens nodig om onze diensten te kunnen verlenen en om offertes op te kunnen stellen. Denk hierbij aan het mogelijk maken van proefritten, het verkopen van een auto, het verstrekken van financieringen ten behoeve van de aanschaf van een auto, het mogelijk maken van een leaseconstructie maar uiteraard ook aan het op naam stellen van de auto. 

Wij verwerken de gegevens omdat wij hier een wettelijke plicht voor hebben, denk hierbij aan de fiscale wetgeving, of ter uitvoering van de overeenkomst, voor het sluiten van de koopovereenkomst of het afsluiten van een financieringsovereenkomst hebben wij bepaald aantal gegevens nodig, of vanwege een gerechtvaardigd belang, het versturen van e-mails, folders of uitnodigingen voor klantevents, of met uw toestemming. 

Maar ook in uw belang slaan wij deze gegevens op. In geval van een terugroepactie (al dan niet veiligheidsrelevant) weten wij u te vinden. De persoonsgegevens die wij van u hebben, hebben wij voornamelijk van u zelf gekregen. Het komt evenwel ook voor dat wij via derden partijen leads binnenkrijgen. Deze leads bevatten een beperkt aantal persoonsgegevens van u. Deze gegevens zorgen ervoor dat wij contact met u kunnen opnemen. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Groenewold & Dijkhuizen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Groenewold & Dijkhuizen) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval zolang wij een overeenkomst met u hebben. Daarna bewaren wij uw gegevens zo lang als noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, tenzij zich omstandigheden vooroden die het rechtvaardigen de gegevens voor een langere periode te bewaren. Daarbij blijven wij ten alle tijden binnen de door de BOVAG gehanteerde bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden, maar gegevens kunnen wel binnen de genoemde doeleinden worden uitgewisseld binnen Hyundai Nederland B.V.
Privacystatement Hyundai https://www.hyundai.com/nl/privacy.html

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Groenewold & Dijkhuizen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Groenewold & Dijkhuizen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Bekijk het cookie beleid

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groenewold & Dijkhuizen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar receptie@groenewold-dijkhuizen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Groenewold & Dijkhuizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groenewold & Dijkhuizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via receptie@groenewold-dijkhuizen.nl

 

Laatst geupdate op 9 februari 2021.